Първоначалната и основна дейност е производство на метални, охрани-телни ролетки и гаражни врати, в която вече сме натрупали опит над 15 години. От 2000г. стартира ново . Благодарение на нашия професионален екип от специалисти и постоянната модернизация на производствените мощности успяхме да увеличим разнообразието от продукти и свързаните с тях асортименти, ориентирани не само към масовия потребител, но и към предприятия, хотели, ресторанти и други клиенти.

Първоначалната и основна дейност е производство на метални, охрани-телни ролетки и гаражни врати, в която вече сме натрупали опит над 15 години. От 2000г. стартира ново ….

Благодарение на нашия професионален екип от специалисти и постоянната модернизация на производствените мощности успяхме да увеличим разнообразието от продукти и свързаните с тях асортименти, ориентирани не само към масовия потребител, но и към предприятия, хотели, ресторанти и други клиенти.

Залагайки на добрия дизайн, качество и стабилност на продуктите и най-вече на фирмената политика да бъдем в полза на нашите клиенти чрез коректно партньорство, може да се каже, че сме една от водещите фирми в бранша за региона и страната. Залагайки на добрия дизайн, качество и стабилност на продуктите и най-вече на фирмената политика да бъдем в полза на нашите клиенти чрез коректно партньорство, може да се каже, че сме една от водещите фирми в бранша за региона и страната.